Digiosaamisen kehittämishanke 1.1.2019 – 31.12.2021

Digiosaamisen kehittämishanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja ikäihmisten digiosaamista niin, että heidän osallistumisensa yhteiskunnan toimintoihin helpottuu.

 

Hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina toimii Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto, joka ylläpitää Helsingin aikuisopistoa ja Aktiivi-Instituuttia, sekä osatoteuttajana Rauman kansalaisopisto.

 

Hanke järjestää osallistujille maksutonta koulutusta, ohjausta ja neuvontaa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Koulutusten ja neuvonnan avulla osanottajat oppivat käyttämään paremmin digitaalisia palveluja. Digimaailman haltuunotto parantaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisää työttömien mahdollisuuksia työllistyä. Se auttaa myös ikäihmisiä toimimaan hyödyntämään sujuvammin digitalisoituvan yhteiskunnan palveluja.

digiolohuone_viisi%20nuorta%20koulutukse

Hankkeessa toteutetaan vertaisoppimista ja -ohjausta kouluttamalla senioreista tutoreita ja maahanmuuttajista digikavereita. Raumalla on koulutettu kevään 2019 aikana vertaisohjaajasta tutoreita, jotka ovat olleet kursseilla auttamassa oppijoita. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijatutorit pystyvät omalla kielellään valmentamaan muita opiskelijoita ohjaavan opettajan toimiessa tunnilla vastuuhenkilönä. Digikavereiksi koulutettavien digiosaamisen lähtötaso on kohtuullinen ja he oppivat samalla myös itse lisää digitaitoja.

Koulutuksia järjestetään hankerahoituksella Helsingin aikuisopiston tiloissa ja Raumalla kirjastossa yhteistyössä kirjastotoimen kanssa. Koulutuksissa on ohjaaja paikalla.

Keväällä 2020 puhjenneen koronaviruksen takia opetus keskeytyi maaliskuun loppupuolelta elokuuhun saakka. Koulutukset jatkuivat osin lähiopetuksena ja osittain etänän syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.

Tietoa hankkeesta

Viereisessä videossa digiopettajamme Tuuli Alanne kertoo hankkeestamme. Hänen esityksensä alkaa kohdasta, jossa aikaa on kulunut 21:45.