top of page

Digiosaamisen kehittämishanke 1.1.2019 – 31.12.2021

Digiosaamisen kehittämishanke oli Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja ikäihmisten digiosaamista niin, että heidän osallistumisensa yhteiskunnan toimintoihin helpottuu.

 

Hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina toimi Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto, joka ylläpitää Helsingin aikuisopistoa ja Aktiivi-Instituuttia, sekä osatoteuttajana Rauman kansalaisopisto.

 

Hanke järjesti osallistujille maksutonta koulutusta, ohjausta ja neuvontaa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Koulutusten ja neuvonnan avulla osanottajat oppivat käyttämään paremmin digitaalisia palveluja. Digimaailman haltuunotto parantaa maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisää työttömien mahdollisuuksia työllistyä. Hanke on auttanut myös ikäihmisiä hyödyntämään digitalisoituvan yhteiskunnan palveluja sujuvammin.

digiolohuone_viisi%20nuorta%20koulutukse

Hankkeessa toteutettiin vertaisoppimista ja -ohjausta kouluttamalla senioreista tutoreita ja maahanmuuttajista digikavereita. Raumalla koulutettiin kevään 2019 aikana vertaisohjaajasta tutoreita, jotka auttoivat oppijoita kursseilla. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijatutorit pystyivät omalla kielellään valmentamaan muita opiskelijoita ohjaavan opettajan toimiessa tunnilla vastuuhenkilönä. Digikavereiksi koulutettavien digiosaamisen lähtötaso oli hyvä ja he oppivat samalla myös itse lisää digitaitoja. Helsingin aikuisopistossa digitutoreita koulutettiin kevään 2021 aikana.

Koulutuksia järjestettiin hankerahoituksella Helsingin aikuisopiston tiloissa ja Raumalla kirjastossa yhteistyössä kirjastotoimen kanssa. Koulutuksissa oli ohjaaja paikalla.

Keväällä 2020 puhjenneen koronaviruksen takia opetus keskeytyi maaliskuun loppupuolelta elokuuhun saakka. Koulutukset jatkuivat osin lähiopetuksena ja osittain etänä syksyn 2020 sekä kevään ja syksyn 2021 aikana. 

Tietoa hankkeesta

Digiopettaja Tuuli Alanne kertoo hankkeesta oheisella videolla.

Hänen esityksensä alkaa kohdasta, jossa aikaa on kulunut 21:45.

bottom of page